Gudstjeneste

Gudstjeneste

Du er alltid velkommen til gudstjeneste i Metodistkirken i Fredrikstad

Det naturlige samlingspunktet for menigheten er gudstjenesten. Vi feirer oftest gudstjeneste søndager kl 11:00, men har innimellom møtepunkt på andre tidspunkt. Metodistkirkens gudstjenester er åpne for alle, og man er velkommen til å delta så mye eller lite man vil.

Presten er som regel Ole Martin Andreassen og vi er heldige som har Ken Phillips med oss som pianist og organist. 

Vi feirer nattverd 1-2 ganger i måneden. 

Noen ganger har vi gudstjeneste sammen med Domkirken eller med Petrikirken på Sellebakk. Vi har også gudstjenester sammen med Fredrikstad Kristne Råd

Speidere

Speidere

Hver uke samles speidergruppen vår. På torsdager samles de minste i beverkolonien og flokken. Mens på tirsdager samles troppen (fra 4. klasse og oppover) Speiding er vennskap, naturopplevelser, mestring og verdiarbeid. Du kan trykke her for å lese mer om vår gruppe.  

​​​​​

Konfirmanter

Konfirmanter

Hver uke samles konfirmantene til samtale og undervisning. Det er pastor Ole Martin Andreassen som leder dette arbeidet. Har du lyst til å være konfirmant i Metodistkirken i Fredrikstad? Ta kontakt med oss.  

LAN-klubben (Condios jr)

LAN-klubben (Condios jr)

Klubben vår er fra alle i 4. klasse til og med 7. klasse. Her er det LAN og spill. Vi tar med oss spillkonsoller eller lign og spiller og har det gøy sammen.  

Condios-klubben

Condios-klubben

For alle på ungdomsskolen – vi samles til film, mat, spill osv.  

Hjelpeforeningen

Hjelpeforeningen

Hjelpeforeningen er et treffsted for voksne som har tid og anledning til hyggelige og sosiale samvær på formiddagen. Programmene er både varierte og mangfoldige, og de er med på å bygge opp om vår visjon hvor menigheten skal være et møtested hvor tro, nestekjærlighet og samfunnsansvar utvikles. Foreningen samles første onsdag i hver måned kl 1130 og det er andakt, godt program, god mat og utlodding.  

Samtalegrupper

Ulike samtalegrupper møtes til felleskap, samtaler over bibeltekster eller andre aktuelle temaer.  

Kirkeringen

Kirkeringen

Kirkeringen er primært et samlingsted for senior kvinner, men det er lov for menn å komme også. Programmene er både varierte og mangfoldige. Ofte er det diktopplesning, andakt og bevertning. Kirkeringen tar hver gang opp en gave til menighetsarbeidet. Kirkeringen samles på den siste mandagen i hver måned.   

Seigkællane

Seigkællane

Seikællane eksistert fra 3. januar 2005.  Annen tilhørighet til kirken er ikke påkrevd. Det er selvfølgelig ikke møteplikt, de som ønsker og kan møter til mandagsturer hele året, bortsett fra i skolens ferier. Snittframmøte ligger på +/- 25 kællær. Som det fremgår av navnet, er vi bare menn, hovedsakelig pensjonister. De fleste turer starter kl 1030, og det sendes melding til alle om oppmøtested, turlengde, vanskelighetsgrad. Varighet ca 3-4 timer.Vi legger vekt på fellesskap, omsorg, bevegelse og hygge. Gruppa er fadder for en blind jente fra Mutambare under utdanning. Vi er alltid åpne for nye medlemmer. 

Gå-optimistene

Menigheten har flere gågrupper for kvinner. Noen grupper går lengre enn andre. Noen grupper går sakte og kort. Fellesskap og samtale over en kaffekopp er like viktig som antall meter som er gått.