Om oss

 

VELKOMMEN TIL  METODISTKIRKEN I FREDRIKSTAD


Etablert i 1863 – Kirkebygget innviet i 1868

Velkommen til gudstjenester og samlinger

Normalt er det gudstjeneste kl. 1100, men noen søndager er det kveldsmøter og andre ganger har vi gudstjeneste andre steder sammen med andre menigheter. Se oppslag for detaljer.

Velkommen til å være speider

Fredrikstad MS speidergruppe har sine møter her i kirken, eller ulike steder ute i naturen. Vi har både en flokk for de under 4 klasse, og en tropp for de fra 4. klasse og oppover. Ta kontakt med menigheten for mer info.

Velkommen til å være junior 

Menigheten har en dataklubb for deg som går på barneskolen, og en ungdomsklubb for deg på ungdomsskolen. Du kan også være konfirmant her i menigheten.

Velkommen til å være senior

Menigheten har ulike møteplasser for deg som er senior. Hjelpeforeningen møtes 1. onsdag hver mnd. Vi har også gågrupper og samtalegrupper.

Velkommen til deg midt imellom 

Velkommen til gudstjenester, samtalegrupper m.m

Velkommen til hele deg 

Du er velkommen med hele deg i vår kirke. Vi ønsker alle velkommen til våre samlinger.